GroupDocs.Comparison.Common.Exceptions

Ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ComparisonException Tüm karşılaştırma işlemi istisnaları için temel sınıf.
DocumentComparisonException Belgeleri karşılaştırırken bir hata oluştuğunda atılan istisna.
FileFormatException Farklı biçimlerdeki dosyalar karşılaştırılırken ortaya çıkan istisna.
InvalidPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılan istisna.
PasswordProtectedFileException Belge parola ile korunduğunda ortaya çıkan istisna.
UnsupportedFileFormat Bu biçim dosyası karşılaştırmayı desteklemediğinde ortaya çıkan istisna