GroupDocs.Comparison.Cells.Style

Ad alanı, Hücre biçim dosyasındaki bileşen stilleriyle çalışmak için sınıflar sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
MergeType Hücre birleştirme türünü sıralar.