GroupDocs.Comparison.Words.Revision

Ad alanı, WORD biçim dosyasındaki düzeltmelerle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ApplyRevisionOptions Nihai belgeye uygulanmadan önce revizyonların durumunu güncellemenizi sağlar.
RevisionHandler Revizyon işlemeyi kontrol eden ana sınıfı temsil eder.
RevisionInfo Bir revizyon hakkında bilgi sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
RevisionAction Bir revizyona uygulanabilecek eylem.
RevisionType İzlenen değişikliğin türünü belirtir