GroupDocs.Comparison.Result

Ad alanı, karşılaştırma sonuçlarını temsil eden sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CategoryChange Değişikliklerin kategorilere ayrılması
ChangeInfo Değişiklik hakkındaki bilgileri temsil eder.
FileInfo Document hakkında bilgi
FileType Dosya türünü temsil eder. GroupDocs.Comparison tarafından desteklenen tüm dosya türlerinin listesini elde etmek, dosya türünü uzantıya göre algılamak için yöntemler sağlar etc.
PageInfo page hakkındaki bilgileri temsil eder
StyleChangeInfo Stil değişikliği info

Yapılar

Yapı Tanım
Rectangle Dikdörtgen model

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ComparisonAction Değiştirmek için uygulanabilecek bir eylem.