GroupDocs.Comparison.Interfaces

Ad alanı, çıktı nesnelerini başlatmak için arabirimler sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDocumentInfo Belge açıklama özelliklerini tanımlar.