GroupDocs.Comparison.Common.Exceptions

Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
ComparisonException Basklass för alla undantag för jämförelseprocesser.
DocumentComparisonException Undantaget som skapas när ett fel uppstår vid jämförelse av dokument.
FileFormatException Undantaget som uppstår när man jämför filer med olika format.
InvalidPasswordException Undantaget som kastas när det angivna lösenordet är felaktigt.
PasswordProtectedFileException Undantaget som skapas när dokumentet är lösenordsskyddat.
UnsupportedFileFormat Undantaget som skapas när filen med detta format inte stöder comparison