GroupDocs.Comparison.Common.Delegates

Ad alanı, tarafından kullanılan akışları oluşturmak ve serbest bırakmak için sınıflar sağlar.PreviewOptions .

sınıflar

Sınıf Tanım
CreatePageStream Tarafından kullanılan çıktı sayfası önizleme akışı oluşturma yöntemini tanımlayan temsilciPreviewOptions .
ReleasePageStream Tarafından kullanılan çıktı sayfası önizleme akışını serbest bırakma yöntemini tanımlayan temsilciPreviewOptions .