GroupDocs.Comparison.Interfaces

Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för att instansiera utdataobjekt.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDocumentInfo Definierar dokumentbeskrivningsegenskaper.