GroupDocs.Comparison.Result

Namnutrymmet tillhandahåller klasser som representerar jämförelseresultaten.

Klasser

Klass Beskrivning
CategoryChange Separationen av ändringar indelade i kategorier
ChangeInfo Representerar information om förändring.
FileInfo Information om document
FileType Representerar filtyp. Tillhandahåller metoder för att få en lista över alla filtyper som stöds av GroupDocs.Comparison, upptäcka filtyp genom förlängning etc.
PageInfo Representerar information om page
StyleChangeInfo Stiländring info

Strukturer

Strukturera Beskrivning
Rectangle Rektangelmodell

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ComparisonAction En åtgärd som kan användas för att ändra.