Enumeration

Enumeration class

Genel numaralandırma sınıfı.

public abstract class Enumeration : IComparable, IEquatable<Enumeration>

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
virtual Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
static FromDisplayName<T>(string) Görünen ada göre nesneyi döndürür.
static FromValue<T>(string) Anahtara göre nesneyi döndürür.
static GetAll<T>() Tüm numaralandırma değerlerini döndürür.
operator == Eşitlik operatörü.
operator != Eşitsizlik operatörü.

Ayrıca bakınız