Equals

Equals(object)

İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Geçerli nesneyle karşılaştırılacak nesne.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen nesne mevcut nesneye eşitse; aksi takdirde,YANLIŞ.

Ayrıca bakınız


Equals(Enumeration)

İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.

public virtual bool Equals(Enumeration other)
Parametre Tip Tanım
other Enumeration Geçerli nesneyle karşılaştırılacak nesne.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen nesne mevcut nesneye eşitse; aksi takdirde,YANLIŞ.

Ayrıca bakınız