IConverterListener

IConverterListener interface

Dönüştürücü dinlemeyi gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.

public interface IConverterListener

yöntemler

İsim Tanım
Completed() Bu yöntem, dönüştürme tamamlanır tamamlanmaz çağrılacak.
Progress(byte) Bu yöntem, dönüştürme ilerlemesi her değiştiğinde çağrılacak.
Started() Bu yöntem, gerçek dönüştürme başlar başlamaz çağrılacak.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız