IConverterListener

IConverterListener interface

Definierar metoderna som används för att utföra omvandlarlyssning.

public interface IConverterListener

Metoder

namn Beskrivning
Completed() Denna metod kommer att anropas så snart konverteringen är klar.
Progress(byte) Den här metoden anropas varje gång konverteringsförloppet ändras.
Started() Denna metod kommer att anropas så snart den faktiska konverteringen startade.

Anmärkningar

Läs mer

Se även