ID3V2AttachedPictureType

ID3V2AttachedPictureType enumeration

Vertegenwoordigt het type van een bijgevoegde afbeelding.

public enum ID3V2AttachedPictureType : byte

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Other 0 Bijgevoegde afbeelding van een ander type.
FileIcon32X32 1 32x32 pixels bestandspictogram (alleen PNG).
OtherFileIcon 2 Ander bestandspictogram.
CoverFront 3 Hoes (voorkant).
CoverBack 4 Omslag (achterkant).
LeafletPage 5 Folderpagina.
Media 6 Media (bijv. labelzijde van cd).
LeadArtist 7 Hoofdartiest/hoofdartiest/solist.
Artist 8 Artiest/performer.
Conductor 9 Geleider.
Band 10 Band/orkest.
Composer 11 Componist/muziekauteur.
Lyricist 12 Tekstschrijver/tekstschrijver.
RecordingLocation 13 Opnamelocatie.
DuringRecording 14 Tijdens opname.
DuringPerformance 15 Tijdens optreden.
VideoScreenCapture 16 Schermopname film/video.
BrightColouredFish 17 Een felgekleurde vis.
Illustration 18 Illustratie.
ArtistLogo 19 Logotype band/artiest.
StudioLogo 20 Logotype uitgever/studio.

Zie ook