GroupDocs.Metadata.Formats.Ebook

Ad alanı, elektronik kitap biçimleriyle çalışmak için işlevsellik sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
EpubPackage Bir EPUB e-kitabındaki meta verileri temsil eder.
EpubRootPackage Bir EPUB e-kitapta meta verilerle çalışmaya izin veren kök paketi temsil eder.