GroupDocs.Metadata.Formats.Ebook

Namnutrymmet ger funktionalitet för att arbeta med elektroniska bokformat.

Klasser

Klass Beskrivning
EpubPackage Representerar metadata i en EPUB e-bok.
EpubRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i en EPUB e-bok.