GroupDocs.Metadata

Namnutrymmet tillhandahåller huvudklasser som gör det möjligt att arbeta med metadata i alla format som stöds. Metadata klass är ingångspunkten till alla funktioner i biblioteket.

Klasser

Klass Beskrivning
License Representerar GroupDocs.Metadata-licens. Licensklass ska tillämpas en gång per AppDomain.
Metadata Ger huvudklassen för åtkomst till metadata i alla format som stöds.
Metered Tillhandahåller metoder för att ställa in en mätnyckel.