GroupDocs.Metadata

Ad alanı, desteklenen tüm biçimlerde meta verilerle çalışmaya izin veren ana sınıflar sağlar. Metadata sınıf, kitaplığın tüm özelliklerine giriş noktasıdır.

sınıflar

Sınıf Tanım
License GroupDocs.Metadata lisansını temsil eder. Lisans sınıfı, AppDomain. başına bir kez uygulanmalıdır.
Metadata Ana sınıfın desteklenen tüm biçimlerdeki meta verilere erişmesini sağlar.
Metered Ölçülü bir anahtar ayarlamak için yöntemler sağlar.