EraseMetadataRedaction

EraseMetadataRedaction class

Vertegenwoordigt een redactie van metagegevens die alle metagegevens of metagegevens die overeenkomen met specifieke metagegevensfilters uit het document wist.

public class EraseMetadataRedaction : MetadataRedaction

Constructeurs

Naam Beschrijving
EraseMetadataRedaction() Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse EraseMetadataRedaction, waarbij alle metagegevens worden gewist.
EraseMetadataRedaction(MetadataFilters) Initialiseert een nieuw exemplaar van de EraseMetadataRedaction-klasse, waarbij metagegevens worden gewist, overeenkomend met een specifieke combinatie vanMetadataFilters .

Eigenschappen

Naam Beschrijving
override Description { get; } Retourneert een tekenreeks die de redactie en de bijbehorende parameters beschrijft.
Filter { get; set; } Haalt of stelt het filter in, dat wordt gebruikt om alle of specifieke metadata te selecteren, bijvoorbeeld Auteur of Bedrijf.

methoden

Naam Beschrijving
override ApplyTo(DocumentFormatInstance) Past de redactie toe op een bepaalde indelingsinstantie.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u alle of specifieke metadata kunt wissen (gelijk aan lege waarden instellen).

using (Redactor redactor = new Redactor(@"C:\sample.docx"))
{
   // Wis auteur, manager en bedrijf
   redactor.Apply(new EraseMetadataRedaction(MetadataFilters.Author | MetadataFilters.Manager | MetadataFilters.Company));
   // Wis alle metagegevens
   redactor.Apply(new EraseMetadataRedaction(MetadataFilters.All));
   redactor.Save();
}

Zie ook