RemovePageRedaction

RemovePageRedaction class

Vertegenwoordigt een redactie die een pagina (dia, werkblad, enz.) uit een document verwijdert.

public class RemovePageRedaction : Redaction

Constructeurs

Naam Beschrijving
RemovePageRedaction(PageSeekOrigin, int, int) Initialiseert een nieuw exemplaar van klasse RemovePageRedaction.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Count { get; } Haalt het aantal te verwijderen pagina’s op.
virtual Description { get; } Retourneert een tekenreeks die de redactie en de bijbehorende parameters beschrijft.
Index { get; } Krijgt startpositie-index (0-gebaseerd).
Origin { get; } Gets zoekt referentiepositie, het begin of het einde van een document.

methoden

Naam Beschrijving
override ApplyTo(DocumentFormatInstance) Past de redactie toe op een bepaalde indelingsinstantie.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de laatste pagina van het document kunt verwijderen.

using (Redactor redactor = new Redactor(@"C:\test.pdf"))
{
   redactor.Apply(new RemovePageRedaction(PageSeekOrigin.End, 0, 1));
   redactor.Save()
}

Zie ook