IRedactionCallback

IRedactionCallback interface

Definieert methoden die vereist zijn voor het ontvangen van informatie over elke redactiewijziging en optioneel om deze te voorkomen.

public interface IRedactionCallback

methoden

Naam Beschrijving
AcceptRedaction(RedactionDescription) Deze oproep wordt geactiveerd vlak voordat er enige redactie op het document wordt toegepast en maakt het mogelijk om het te loggen of te verbieden.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe gedetailleerde logboekregistratie voor het redactieproces kan worden geïmplementeerd.

public class RedactionDump : IRedactionCallback
{
  public RedactionDump()
  {
  }

  public bool AcceptRedaction(RedactionDescription description)
  {
    Console.Write("{0} redaction, {1} action, item {2}. ", description.RedactionType, description.ActionType, description.OriginalText);
    if (description.Replacement != null)
    {
      Console.Write("Text {0} is replaced with {1}. ", description.Replacement.OriginalText, description.Replacement.Replacement);
    }
    Console.WriteLine();
    // u kunt hier "false" retourneren om bepaalde wijzigingen tijdens het redactieproces te voorkomen
    return true;
  }
}

...

// Wijs een instantie toe voordat u Redactor gebruikt
Redactor.RedactionCallback = new RedactionDump();

Zie ook