MetadataFilters

MetadataFilters enumeration

Vertegenwoordigt een lijst met de meest voorkomende typen documentmetadata.

[Flags]
public enum MetadataFilters

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
None 0 Lege filterinstelling, komt overeen met geen metadata-items.
Author 1 Auteur van het document.
Category 2 Categorie van het document.
Comments 4 Opmerking voor het document.
Company 8 Bedrijf van de auteur.
ContentStatus 10 Inhoudsstatus.
CreatedTime 20 Gemaakte tijd.
HyperlinkBase 40 Hyperlinkbasis.
LastPrinted 80 Laatst afgedrukte datum en tijd.
LastSavedBy 100 Laatst opgeslagen door gebruiker.
LastSavedTime 400 Laatst opgeslagen datum en tijd.
NameOfApplication 800 Naam van de toepassing waar het document is gemaakt.
Manager 1000 Naam manager auteur.
RevisionNumber 2000 Revisienummer.
Subject 4000 Onderwerp van het document.
Template 8000 Naam documentsjabloon.
Title 10000 Documenttitel.
TotalEditingTime 20000 Totale bewerkingstijd.
Version 40000 Documentversie.
Description 80000 Documentbeschrijving.
Keywords 100000 Documentsleutelwoorden.
ContentType 200000 Inhoudstype.
All 7FFFFFFF Alle typen metadata-items.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook