RedactionType

RedactionType enumeration

Vertegenwoordigt een type documentgegevens, beïnvloed door redactie.

public enum RedactionType

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Text 0 De hoofdtekst van het document.
Metadata 1 De metadata van het document.
Annotation 2 De annotaties in de tekst van het document.
ImageArea 3 Het gebied binnen een afbeelding.
Page 4 De pagina van een document.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook