MetadataRedaction

MetadataRedaction class

Vertegenwoordigt een abstracte basisklasse voor redactie van metagegevens van documenten.

public abstract class MetadataRedaction : Redaction

Eigenschappen

Naam Beschrijving
virtual Description { get; } Retourneert een tekenreeks die de redactie en de bijbehorende parameters beschrijft.
Filter { get; set; } Haalt of stelt het filter in, dat wordt gebruikt om alle of specifieke metadata te selecteren, bijvoorbeeld Auteur of Bedrijf.

methoden

Naam Beschrijving
override ApplyTo(DocumentFormatInstance) Past de redactie toe op een bepaalde indelingsinstantie.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook