LicenseRestrictionException

LicenseRestrictionException class

Undantaget som skapas när en licensbegränsning utlöses.

public class LicenseRestrictionException : ApplicationException

Anmärkningar

Läs mer

Se även