LicenseRestrictionException

LicenseRestrictionException class

Bir lisans kısıtlaması tetiklendiğinde ortaya çıkan istisna.

public class LicenseRestrictionException : ApplicationException

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız