ILogger

ILogger interface

Definierar metoderna som används för att utföra loggning.

public interface ILogger

Metoder

namn Beskrivning
Error(string, Exception) Skriver felloggmeddelande; Felloggmeddelanden ger information om händelser som inte går att återställa i applikationsflödet.
Trace(string) Skriver ett spårningsmeddelande. Spårningsloggmeddelanden ger allmänt användbar information om programflödet.
Warning(string) Skriver varningsloggmeddelande; Varningsloggmeddelanden ger information om oväntade och återställningsbara händelser i programflödet.

Se även