IFontSource

IFontSource interface

Markeringsinterface voor de lettertypebronnen.

public interface IFontSource

Zie ook