IFontSource

IFontSource interface

Yazı tipi kaynakları için işaretçi arabirimi.

public interface IFontSource

Ayrıca bakınız