FolderFontSource

FolderFontSource class

Vertegenwoordigt de map die TrueType-lettertypen bevat.

public sealed class FolderFontSource : IEquatable<FolderFontSource>, IFontSource

Constructeurs

Naam Beschrijving
FolderFontSource(string, SearchOption) Initialiseert nieuw exemplaar vanFolderFontSource klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FolderPath { get; } Pad naar de map die TrueType-lettertypen bevat.
SearchOption { get; } Geeft aan of de huidige map of de huidige map en alle submappen moeten worden doorzocht.

methoden

Naam Beschrijving
Equals(FolderFontSource) Bepaalt of de stroomFolderFontSource is hetzelfde als gespecificeerdFolderFontSource object.
override Equals(object) Bepaalt of de stroomFolderFontSource is hetzelfde als gespecificeerd object.
override GetHashCode() Retourneert de hash-code voor de huidigeFolderFontSource object.
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.
operator == Bepaalt of tweeFolderFontSource objecten zijn hetzelfde.
operator != Bepaalt of tweeFolderFontSource objecten zijn niet hetzelfde.

Zie ook