Error

ILogger.Error method

Schrijft een foutbericht. Foutlogboekberichten geven informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.

public void Error(string message, Exception exception)
Parameter Type Beschrijving
message String De foutmelding.
exception Exception De uitzondering.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidmessage is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidexception is niets.

Zie ook