GroupDocs.Viewer

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att rendera dokument i HTML5-, bild- eller PDF-lägen snabbt och med hög kvalitet.

Klasser

Klass Beskrivning
FileType Representerar filtyp. Ger metoder för att få en lista över alla filtyper som stöds avGroupDocs.Viewer .
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.
Viewer Representerar huvudklass som styr dokumentåtergivningsprocessen.
ViewerSettings Definierar inställningar för anpassningViewer beteende.