GroupDocs.Viewer

Ad alanı, belgeleri HTML5, Görüntü veya PDF modlarında hızlı ve yüksek kalitede işlemek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FileType Dosya türünü temsil eder. Tarafından desteklenen tüm dosya türlerinin listesini elde etmek için yöntemler sağlar.GroupDocs.Görüntüleyici .
License Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar. Lisanslama hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Metered Uygulama için yöntemler sağlarölçülü lisans.
Viewer Belge oluşturma sürecini kontrol eden ana sınıfı temsil eder.
ViewerSettings Özelleştirme için ayarları tanımlarViewer davranış.