ViewerSettings

ViewerSettings class

Definieert instellingen voor aanpassenViewer gedrag.

public class ViewerSettings

Constructeurs

Naam Beschrijving
ViewerSettings(ICache) Initialiseert nieuw exemplaar vanViewerSettings klasse.
ViewerSettings(ILogger) Initialiseert nieuw exemplaar vanViewerSettings klasse.
ViewerSettings(ICache, ILogger) Initialiseert nieuw exemplaar vanViewerSettings klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Cache { get; } De cache-implementatie die wordt gebruikt voor het opslaan van weergaveresultaten.
Logger { get; } De logger-implementatie die wordt gebruikt voor logboekregistratie (fouten, waarschuwingen, sporen).

Zie ook