SetLicense

SetLicense(Stream)

Licentie voor de component.

public void SetLicense(Stream licenseStream)
Parameter Type Beschrijving
licenseStream Stream De licentiestroom.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidlicenseStream is niets.

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe een licentie passerende stream van het licentiebestand moet worden ingesteld.

using (FileStream licenseStream = File.OpenRead("GroupDocs.Viewer.lic"))
{
    License license = new License();
    license.SetLicense(licenseStream);
}

Zie ook


SetLicense(string)

Licentie voor de component.

public void SetLicense(string licensePath)
Parameter Type Beschrijving
licensePath String Het pad naar het licentiebestand.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidlicensePath is null of een lege tekenreeks.

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een licentie instelt die een pad naar het licentiebestand doorgeeft.

string licensePath = "GroupDocs.Viewer.lic";
License license = new License();
license.SetLicense(licensePath);

Zie ook