SetLicense

SetLicense(Stream)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(Stream licenseStream)
Parameter Typ Beskrivning
licenseStream Stream Licensströmmen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närlicenseStream är inget.

Exempel

Följande exempel visar hur man ställer in en license som passerar Stream av licensfilen.

using (FileStream licenseStream = File.OpenRead("GroupDocs.Viewer.lic"))
{
    License license = new License();
    license.SetLicense(licenseStream);
}

Se även


SetLicense(string)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(string licensePath)
Parameter Typ Beskrivning
licensePath String Licensfilens sökväg.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närlicensePath är null eller tom sträng.

Exempel

Följande exempel visar hur man ställer in en licens genom att skicka en sökväg till licensfilen.

string licensePath = "GroupDocs.Viewer.lic";
License license = new License();
license.SetLicense(licensePath);

Se även