SetLicense

SetLicense(Stream)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(Stream licenseStream)
Parametre Tip Tanım
licenseStream Stream Lisans akışı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldılicenseStream boş.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, lisans dosyasının Akışını geçen bir license ’nin nasıl ayarlanacağını gösterir.

using (FileStream licenseStream = File.OpenRead("GroupDocs.Viewer.lic"))
{
    License license = new License();
    license.SetLicense(licenseStream);
}

Ayrıca bakınız


SetLicense(string)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(string licensePath)
Parametre Tip Tanım
licensePath String Lisans dosyası yolu.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldılicensePath null veya boş dizedir.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, lisans dosyasına bir yol ileten bir lisansın nasıl ayarlanacağını gösterir.

string licensePath = "GroupDocs.Viewer.lic";
License license = new License();
license.SetLicense(licensePath);

Ayrıca bakınız