Cache

ViewerSettings.Cache property

De cache-implementatie die wordt gebruikt voor het opslaan van weergaveresultaten.

public ICache Cache { get; }

Zie ook