ViewerSettings

ViewerSettings(ICache, ILogger)

Initialiseert nieuw exemplaar vanViewerSettings klasse.

public ViewerSettings(ICache cache, ILogger logger)
Parameter Type Beschrijving
cache ICache De cache.
logger ILogger De logger.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidcache is niets.

Zie ook


ViewerSettings(ICache)

Initialiseert nieuw exemplaar vanViewerSettings klasse.

public ViewerSettings(ICache cache)
Parameter Type Beschrijving
cache ICache De cache.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidcache is niets.

Zie ook


ViewerSettings(ILogger)

Initialiseert nieuw exemplaar vanViewerSettings klasse.

public ViewerSettings(ILogger logger)
Parameter Type Beschrijving
logger ILogger De logger.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidlogger is niets.

Zie ook