ViewerSettings

ViewerSettings class

Definierar inställningar för anpassningViewer beteende.

public class ViewerSettings

Konstruktörer

namn Beskrivning
ViewerSettings(ICache) Initierar ny instans avViewerSettings class.
ViewerSettings(ILogger) Initierar ny instans avViewerSettings class.
ViewerSettings(ICache, ILogger) Initierar ny instans avViewerSettings class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Cache { get; } Cacheimplementeringen som används för att lagra renderingsresultat.
Logger { get; } Loggerimplementationen som används för loggning (fel, varningar, spår).

Se även