Cache

ViewerSettings.Cache property

İşleme sonuçlarını depolamak için kullanılan önbellek uygulaması.

public ICache Cache { get; }

Ayrıca bakınız