GroupDocs.Viewer för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Viewer Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att rendera dokument i HTML5-, bild- eller PDF-lägen snabbt och med hög kvalitet.
GroupDocs.Viewer.Caching Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa cachingbeteende.
GroupDocs.Viewer.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.
GroupDocs.Viewer.Fonts Namnutrymmet tillhandahåller klasser och uppräkningar för att hantera teckensnitt som används under renderingsprocessen.
GroupDocs.Viewer.Interfaces Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för att instansiera och frigöra utdatadokument och dess resurser.
GroupDocs.Viewer.Logging Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa loggningsbeteende.
GroupDocs.Viewer.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ vid rendering av dokument.
GroupDocs.Viewer.Results Namnutrymmet tillhandahåller klasser som representerar dokumentåtergivningsresultat.