GroupDocs.Viewer.Fonts

Namnutrymmet tillhandahåller klasser och uppräkningar för att hantera teckensnitt som används under renderingsprocessen.

Klasser

Klass Beskrivning
FolderFontSource Representerar mappen som innehåller TrueType-teckensnitt.
FontSettings Tillhandahåller metoder för att arbeta med källor för att leta efter TrueType-teckensnitt.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IFontSource Markörgränssnitt för teckensnittskällorna.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
SearchOption Anger om den aktuella mappen eller den aktuella mappen och alla undermappar ska sökas.