GroupDocs.Viewer.Logging

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa loggningsbeteende.

Klasser

Klass Beskrivning
ConsoleLogger Skriver loggmeddelanden till konsolen.
FileLogger Skriver loggmeddelanden till filen.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ILogger Definierar metoderna som används för att utföra loggning.