GroupDocs.Viewer.Interfaces

Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för att instansiera och frigöra utdatadokument och dess resurser.

Klasser

Klass Beskrivning
CreateFileStream Representerar metoden som instansierar ström som används för att skriva utdatafilsdata.
CreatePageStream Representerar metoden som instansierar ström som används för att skriva utdatasida.
CreateResourceStream Representerar metoden som instansierar ström som används för att skriva ut HTML-resursdata.
CreateResourceUrl Representerar metoden som skapar URL för HTML-resurs.
ReleaseFileStream Frigör ström som instansierades av metoden som är associerad medCreateFileStream delegat.
ReleasePageStream Frigör ström som instansierades av metoden som är associerad medCreatePageStream delegat.
ReleaseResourceStream Frigör ström som instansierades av metoden som är associerad medCreateResourceStream delegat.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IFileStreamFactory Definierar metoderna som krävs för att instansiera och släppa utdatafilström.
IPageStreamFactory Definierar metoderna som krävs för att instansiera och släppa utgående sidström.
IResourceStreamFactory Definierar metoderna som krävs för att skapa resurs-URL, instansiera och släppa ut HTML-resursström.