GroupDocs.Viewer.Results

Namnutrymmet tillhandahåller klasser som representerar dokumentåtergivningsresultat.

Klasser

Klass Beskrivning
ArchiveViewInfo Representerar vyinformation för arkivfil.
Attachment Representerar bifogad fil som finns i e-postmeddelande, arkiv, PDF-dokument eller Outlook-datafil.
CadViewInfo Representerar vyinformation för CAD-ritning.
Character Representerar relativt placerad rektangel som innehåller ett enda tecken.
FileInfo Innehåller information om filen.
Layer Representerar lagret som ingår i CAD-ritningen.
Layout Representerar layouten som finns i CAD-ritningen.
Line Representerar relativt placerad rektangel som innehåller en enda linje.
LotusNotesViewInfo Representerar vyinformation för Lotus Notes-databaslagring
MboxViewInfo Representerar vyinformation för Mbox-filer storage
OutlookViewInfo Representerar vyinformation för Outlook-datafil.
Page Representerar en sida som kan visas.
PdfViewInfo Representerar vyinformation för PDF-dokument.
ProjectManagementViewInfo Representerar vyinformation för MS Project-dokument.
Resource Representerar HTML-resurs som typsnitt, stil, bild eller grafik.
TextElement<T> Representerar generiskt textelement.
ViewInfo Representerar vyinformation för generiskt dokument.
Word Representerar relativt placerad rektangel som innehåller ett enda ord.