GroupDocs.Viewer.Caching

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa cachingbeteende.

Klasser

Klass Beskrivning
CacheKeys Tillhandahåller metoder för att hämta unik identifierare för cache-posten.
FileCache Representerar en lokal cache på disken.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ICache Definierar metoder som krävs för att lagra renderade dokument- och dokumentresurser сache.