GroupDocs.Viewer.Exceptions

Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
GroupDocsViewerException Representerar de allmänna fel som uppstår under dokumentbehandling.
IncorrectPasswordException Undantaget som kastas när det angivna lösenordet är felaktigt.
PasswordRequiredException Undantaget som skapas när lösenord krävs för att ladda dokumentet.