GroupDocs.Viewer.Exceptions

Ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
GroupDocsViewerException Belge işleme sırasında oluşan genel hataları temsil eder.
IncorrectPasswordException Belirtilen şifre yanlış olduğunda atılan istisna.
PasswordRequiredException Belgeyi yüklemek için parola gerektiğinde atılan istisna.