GroupDocs.Viewer.Interfaces

İçindekiler
[ ]

Ad alanı, çıktı belgesini ve kaynaklarını başlatmak ve serbest bırakmak için arabirimler sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CreateFileStream Çıktı dosyası verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntemi temsil eder.
CreatePageStream Çıkış sayfası verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntemi temsil eder.
CreateResourceStream Çıktı HTML kaynak verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntemi temsil eder.
CreateResourceUrl HTML kaynağı için URL oluşturan yöntemi temsil eder.
ReleaseFileStream ile ilişkili yöntem tarafından örneklenen akışı serbest bırakırCreateFileStream temsilci.
ReleasePageStream ile ilişkili yöntem tarafından örneklenen akışı serbest bırakırCreatePageStream temsilci.
ReleaseResourceStream ile ilişkili yöntem tarafından örneklenen akışı serbest bırakırCreateResourceStream temsilci.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IFileStreamFactory Çıktı dosyası akışını başlatmak ve serbest bırakmak için gerekli yöntemleri tanımlar.
IPageStreamFactory Çıktı sayfası akışını başlatmak ve serbest bırakmak için gerekli olan yöntemleri tanımlar.
IResourceStreamFactory Kaynak URL’si oluşturmak, çıktı HTML kaynak akışını başlatmak ve serbest bırakmak için gerekli yöntemleri tanımlar.